välkommen till oss!

Elina och Anna-Maria

 

*ZIE* är en byrå som drivs av Elina Grandin och Anna-Maria Sörberg sedan tio år tillbaka. Vi producerar form och journalistik, kampanjer och informationsmaterial med särskilt fokus på frågor som rör sexualitet, kön och genusproblematik. Vi arbetar för en rad organisationer och myndigheter i samarbete med ett nätverk av skribenter, fotografer, webbutvecklare och andra. Flertalet av våra uppdrag handlar om att ta fram helhetslösningar för idé, form och innehåll.
   *Zie* uppstod ur magasinprojektet ZON som bidrog till att introducera begreppet queer i samhällsbebatten. Ambitionen att utforska annorlundaskap, komplicera identitetspolitiken och bredda perspektiv på rättvisefrågor genomsyrar vår verksamhet som bygger på ett intimt samarbete i idé- och kunskapsproduktion samt skrivande, utifrån skilda specialkompetenser i research, journalistik, intervjuarbete, projektledning, formgivning och illustration. Varmt välkommen att kontakta oss för samarbete!

Anna-Maria Sörberg | journalist och projektledare | 070-311 42 83
Elina Grandin | formgivare och skribent | 070-515 09 07
*ZIE* | Bergsundsgatan 25 | 117 37 Stockholm | tel 08-668 00 55